Swedol i media
Velkommen til Swedol 

Swedol tilbyr et bredt og attraktivt sortiment tilpasset den profesjonelle brukerens behov og ønsker. Sortimentet kombinerer kvalitet med gunstige priser og består av både eksterne varemerker og Swedols egne varer.

Swedol er hovedsakelig rettet inn mot salg til små og mellomstore bedrifter innen Transport, Bygg og anlegg, Industri og verksted og Jord- og skogbruk. Målet er å være en komplett leverandør – og alt kunden trenger skal vi ha i hyllene.

Hos Swedol finner man blant annet el-artikler, verktøy, personlig verneutstyr, kjøretøystilbehør, hydraulikk, løft og last, forbruksvarer og produkter til landbruk og skogbruk.

Besøk en av Swedols butikker, bestill på postordre eller i nettbutikk. Swedol er en komplett leverandør med høyt servicenivå, eksemplarisk lagerbeholdning og effektive leveringsrutiner.