Swedol i media

Swedols bærekraftsarbeid

Bærekraft er viktig i Swedol og et ansvarsbevisst handlingsmønster overfor våre interessenter en selvfølge.

Vår strategi om å være et genuint bærekraftig foretak er utgangspunktet for vår bærekraftsarbeid. Det innebærer at bærekraft er del av hver situasjon vi står overfor og hver beslutning vi fatter. Arbeidet bygger på en løpende dialog med kunder, medarbeidere, leverandører og investorer. Det ledes av en gruppe medlemmer fra konsernledelsen.

Print