Swedol i media

0

01 Kalendarium
02 Arkiv

A

Aktiegraf
Aktien
Arriva väljer verktyg och förnödenheter från Swedol

B

Bildarkiv
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI–31 DECEMBER 2017
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI–31 DECEMBER 2017
Bolagsordning
Bolagsstyrning
Bolagsstyrningsrapport

D

Delårsrapport 1 JANUARI–30 JUNI 2018
Delårsrapport 1 JANUARI–30 JUNI 2018
DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI–30 JUNI 2018
Delårsrapport 1 JANUARI–30 SEPTEMBER 2018
Delårsrapport 1 JANUARI–30 SEPTEMBER 2018
DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI–31 MARS 2018
DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI–31 MARS 2018
Dokument Årsstämma 2011
Dokument Årsstämma 2013
Dokument Årsstämma 2014
Dokument Årsstämma 2015
Dokument Årstämma 2012
Dokument årstämma 2016
Dokument årstämma 2017

E

Efter budpliktsbudet, som nu är avslutat, innehar Nordstjernan 66,4 procent av aktierna i Swedol
Efter budpliktsbudet, som nu är avslutat, innehar Nordstjernan 66,4 procent av aktierna i Swedol
Ekonomi
Ersättning till styrelse & koncernledning
Exempel på hållbarhetsarbete
Extra bolagsstämma 2013-10-01
Extra bolagsstämma 2015-10-16
Extra bolagsstämma 2016-08-08

F

Fakturafrågor / Kundreskontra
Finansiella nyheter

G

GRI-index
Grolls Yrkeskläder etablerar sig i Jämtland

H

Handla
Hem
Historik
Huvudkontor
Hållbar styrning
Hållbara leverantörer
Hållbarhet
Hållbarhet på Swedol

I

Insynshandel
Internetbutik
Investerare och media

K

Kalendarium
Koncernledning
Koncernledning
Kontakt
Kontakt
Kontaktformulär
Kontoansökan
Kundservice

L

Lediga tjänster
Logistik

M

Magnus Landgård Lyckman tar över som divisionschef för Kläder och Skydd
Medarbetare
Medarbetare
Mässor

N

Nordstjernan har ingått avtal om att förvärva aktier i Swedol av Zelda
Nordstjernan har ingått avtal om att förvärva aktier i Swedol av Zelda
Nordstjernan har offentliggjort att budpliktserbjudandet avseende Swedol fullföljs och att acceptfri
Nordstjernan har offentliggjort att budpliktserbjudandet avseende Swedol fullföljs och att acceptfri
Nyheter
Nyheter
Nytt datum för årsstämma
Nöjd kund

O

Om Swedol
Omsorg om kunder
Order / produktinformation
Organisation

P

Postorder
Prenumerera
Presentationer
Prospekt

R

Rapporter
Rapporter och GRI-index
Reklamation
Revisorer

S

SAS väljer arbetskläder från Swedol
Strategisk riktning
Styrelse
Styrelse
Styrelse
Stämma
Stämmokommuniké - Årsstämma i Swedol AB (publ)
Stämmokommuniké - Årsstämma i Swedol AB (publ)
Swedol AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2017
Swedol AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2017
Swedol AB etablerar sig inom verktyg och förnödenheter i Finland genom förvärv
Swedol AB etablerar sig inom verktyg och förnödenheter i Finland genom förvärv
Swedol AB Årsredovisning 2017
Swedol anställer chef för digitala kanaler
Swedol förvärvar Duunivaruste Oy
Swedol förvärvar resterade 40 procent av Univern Senter Trondheim
Swedol förvärvar resterade 40 procent av Univern Senter Trondheim
Swedol förvärvar resterande aktier i Univern Senter Arendal
Swedol förvärvar resterande aktier i Univern Senter Arendal
Swedol har tecknat kontrakt för öppning av två nya butiker
Swedol har tecknat kontrakt för öppning av två nya butiker
Swedol och Grolls öppnar gemensam butik i Motala
Swedol och Univern öppnar ny gemensam butik i Ski utanför Oslo
Swedol som investering
Swedol vässar erbjudandet i Växjö
Swedol öppnar butik i Bromma
Swedol öppnar expressbutik i Fosieby i Malmö
Swedol öppnar första butiken i Blekinge
Swedolkoncernen samlar logistikverksamheten i Sverige till Örebro
Swedols försäljningsutveckling för april 2018
Swedols försäljningsutveckling för april 2018
Swedols försäljningsutveckling för augusti 2018
Swedols försäljningsutveckling för augusti 2018
Swedols försäljningsutveckling för december 2017
Swedols försäljningsutveckling för december 2017
Swedols försäljningsutveckling för februari 2018
Swedols försäljningsutveckling för februari 2018
Swedols försäljningsutveckling för januari 2018
Swedols försäljningsutveckling för januari 2018
Swedols försäljningsutveckling för juli 2018
Swedols försäljningsutveckling för juli 2018
Swedols försäljningsutveckling för juni 2018
Swedols försäljningsutveckling för juni 2018
Swedols försäljningsutveckling för maj 2018
Swedols försäljningsutveckling för maj 2018
Swedols försäljningsutveckling för mars 2018
Swedols försäljningsutveckling för mars 2018
Swedols försäljningsutveckling för november 2017
Swedols försäljningsutveckling för november 2017
Swedols försäljningsutveckling för oktober 2018
Swedols försäljningsutveckling för oktober 2018
Swedols försäljningsutveckling för september 2018
Swedols försäljningsutveckling för september 2018
Swedols styrelse har tillsatt en oberoende kommitté för att handlägga frågor om Nordstjernans budpli
Swedols styrelse har tillsatt en oberoende kommitté för att handlägga frågor om Nordstjernans budpli
Säljare

T

Tidigarelagd publicering av delårsrapport
Tidigarelagd publicering av delårsrapport

U

Uppköpserbjudande 2018
Uttalande från Swedols AB (publ):s styrelses oberoende budkommitté angående budpliktsbud från Nordst
Uttalande från Swedols AB (publ):s styrelses oberoende budkommitté angående budpliktsbud från Nordst

V

Valberedning
Valberedningen i Swedol AB (publ) har konstituerats

W

Whistleblowing

V

Välkommen till årsstämma i Swedol AB (publ) den 15 juni 2018
Välkommen till årsstämma i Swedol AB (publ) den 15 juni 2018

Å

Årsstämma 2010
Årsstämma 2011
Årsstämma 2012
Årsstämma 2013
Årsstämma 2014
Årsstämma 2017
Årsstämma 2018
Årstämma 2015
Årstämma 2016
Skriv ut