0

01 Kalendarium
02 Arkiv

A

Aktiegraf
Aktien
Att jobba på Swedol

B

Bildarkiv
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI–31 DECEMBER 2016
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI–31 DECEMBER 2016
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI–31 DECEMBER 2016
Bolagsordning
Bolagsstyrning
Bolagsstyrningsrapport

C

CFO lämnar Swedol
CFO lämnar Swedol

D

Delårsrapport 1 Januari - 30 Juni 2017
Delårsrapport 1 JANUARI–30 JUNI 2017
Delårsrapport 1 JANUARI–30 JUNI 2017
DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI–30 SEPTEMBER 2016
DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI–30 SEPTEMBER 2016
DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI–30 SEPTEMBER 2016
Delårsrapport Januari - Mars 2017
Dokument Årsstämma 2011
Dokument Årsstämma 2013
Dokument Årsstämma 2014
Dokument Årsstämma 2015
Dokument Årstämma 2012
Dokument årstämma 2016
Dokument årstämma 2017

E

Ekonomi
Ersättning till styrelse & koncernledning
Exempel på hållbarhetsarbete
Extra bolagsstämma 2013-10-01
Extra bolagsstämma 2015-10-16
Extra bolagsstämma 2016-08-08

F

Fakturafrågor / Kundreskontra
Finansiella nyheter
Företrädesemission 2016

G

GRI-index

H

Handla
Hem
Historik
Huvudkontor
Hållbar styrning
Hållbara leverantörer
Hållbarhet
Hållbarhet på Swedol

I

Insynshandel
Internetbutik
Investerare och media

K

Kalendarium
Koncernledning
Koncernledning
Koncernledning
Koncernledning
Kontakt
Kontakt
Kontaktformulär
Kontoansökan
Kundservice

L

Lediga tjänster
Logistik

M

Medarbetare
Medarbetare
Mässor

N

Nordstjernan utfärdar köpoptioner till ledande befattningshavare i Swedol
Nordstjernan utfärdar köpoptioner till ledande befattningshavare i Swedol
Ny organisation för att öka tillväxttakten
Ny organisation för att öka tillväxttakten
Nyheter
Nyheter
Nyhetsbrev
Nytt antal aktier samt förändrade röstetal i Swedol efter företrädesemission
Nytt antal aktier samt förändrade röstetal i Swedol efter företrädesemission
Nöjd kund

O

Om Swedol
Omsorg om kunder
Order / produktinformation
Organisation

P

Postorder
Presentationer
Prospekt

R

Rapporter
Rapporter och GRI-index
Reklamation
Revisorer

S

Strategisk riktning
Styrelse
Styrelse
Styrelse
Stämma
Stämmokommuniké - Årsstämma i Swedol AB (publ)
Stämmokommuniké - Årsstämma i Swedol AB (publ)
Swedol AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2016
Swedol AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2016
Swedol AB Årsredovisning 2016
Swedol blir officiell domarpartner till SHL
Swedol förenklar koncernens legala struktur
Swedol förenklar koncernens legala struktur
Swedol i Media
Swedol rekryterar Irene Wisenborn Bellander som ny CFO
Swedol rekryterar Irene Wisenborn Bellander som ny CFO
Swedol rekryterar Mikael Nordin som divisionschef för Kläder och skydd
Swedol rekryterar Mikael Nordin som divisionschef för Kläder och skydd
Swedol som investering
Swedol vinner pris för bästa årsredovisning på Nasdaq OMX Small Cap
Swedol vinner pris för bästa årsredovisning på Nasdaq OMX Small Cap
Swedols försäljningsutveckling för april 2017
Swedols försäljningsutveckling för april 2017
Swedols försäljningsutveckling för augusti 2016
Swedols försäljningsutveckling för augusti 2016
Swedols försäljningsutveckling för augusti 2017
Swedols försäljningsutveckling för augusti 2017
Swedols försäljningsutveckling för december 2016
Swedols försäljningsutveckling för december 2016
Swedols försäljningsutveckling för februari 2017
Swedols försäljningsutveckling för februari 2017
Swedols försäljningsutveckling för januari 2017
Swedols försäljningsutveckling för januari 2017
Swedols försäljningsutveckling för juli 2017
Swedols försäljningsutveckling för juli 2017
Swedols försäljningsutveckling för juni 2017
Swedols försäljningsutveckling för juni 2017
Swedols försäljningsutveckling för maj 2017
Swedols försäljningsutveckling för maj 2017
Swedols försäljningsutveckling för mars 2017
Swedols försäljningsutveckling för mars 2017
Swedols försäljningsutveckling för november 2016
Swedols försäljningsutveckling för november 2016
Swedols försäljningsutveckling för oktober 2016
Swedols försäljningsutveckling för oktober 2016
Swedols försäljningsutveckling för september 2016
Swedols försäljningsutveckling för september 2016
Säljare

V

Valberedning
Valberedningen i Swedol AB (publ) har konstituerats
Valberedningen i Swedol AB (publ) har konstituerats
Valberedningen justerar sitt förslag avseende val av styrelse
Valberedningen justerar sitt förslag avseende val av styrelse

W

Whistleblowing

V

Välkommen till årsstämma i Swedol AB (publ) den 29 mars 2017
Välkommen till årsstämma i Swedol AB (publ) den 29 mars 2017

Å

Årsstämma 2010
Årsstämma 2011
Årsstämma 2012
Årsstämma 2013
Årsstämma 2014
Årstämma 2015
Årstämma 2016
Årstämma 2017
Skriv ut