Swedol i media

Swedols aktie

Per den 30 september 2017 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 83 200 000, varav 1 820 000 av serie A och 81 380 000 av serie B. Alla aktier har lika rätt till utdelning.

Sedan bolagets notering har följande förändringar av antalet aktier skett:

  • Under september månad 2016 slutfördes en företrädesemission 3:10 där 19 200 000 nya aktier emitterades, varav 420 000 aktier av serie A och 18 780 000 aktier av serie B.
  • Under juni månad 2015 stämplades 5 000 000 A-aktier om till B-aktier.
  • Den 13 juni 2011 genomfördes en split 2:1, där varje gammal aktie gav två nya aktier.

 

I posten övriga aktieägare ingår både institutioner och privatpersoner. Många medarbetare i Swedol är aktieägare, däribland de flesta ledande befattningshavare.

Aktiekursen

Kurs 30 December 2016 25.90/aktie
Kurs 30 September 2016 25.70/aktie
Kurs 30 Juni 2016 22.10/aktie
Kurs 31 Mars 2016 18.00/aktie
Kurs 30 December 2015 18.80/aktie
Kurs 30 September 2015 19.10/aktie
Kurs 30 Juni 2015 19.10/aktie
Kurs 31 Mars 2015 17.60/aktie
Kurs 30 December 2014 16.40/aktie
Kurs 30 September 2014 20.10/aktie
Kurs 30 Juni 2014 22.30/aktie
Kurs 31 Mars 2014 20.90/aktie
Kurs 30 December 2013 21,40/aktie
Kurs 30 September 2013 22,40/aktie
Kurs 28 Juni 2013 18,10/aktie
Kurs 28 Mars 2013 17,70/aktie
Kurs 28 December 2012 25,60/aktie
Kurs 28 September 2012 25,50/aktie
Kurs 29 Juni 2012 28,70/aktie
Kurs 30 Mars 2012 29,30/aktie
Kurs 30 December 2011 29,60/aktie
Kurs 30 September 2011 25,50/aktie
Kurs 30 Juni 2011 33,00/aktie


Aktiesplit 2:1


 

Kurs 31 Mars 2011 66,25/aktie
Kurs 30 December 2010 57,50/aktie
Kurs 30 September 2010 46,90/aktie
Kurs 30 Juni 2010 45.00/aktie

Kurs 31 Mars 2010

48.00/aktie


Kurs 30 December 2009

36,30/aktie


Kurs 30 September 2009

33,00/aktie


Kurs 30 Juni 2009

24,00/aktie


Kurs 31 Mars 2009

16,00/aktie


Kurs 30 December 2008

16,60/aktie


Kurs 30 September 2008

27,10/aktie


Kurs 30 Juni 2008

33,40/aktie


Kurs 31 Mars 2008

40,70/aktie


Kurs 28 December 2007

52,50/aktie


Kurs 28 September 2007

48,50/aktie


Kurs 29 juni 2007

45,30/aktie


Kurs 30 mars 2007

38,60/aktie


Kurs 29 december 2006

33,00/aktie


Kurs 30 september 2006

28,10/aktie


Kurs 30 juni 2006

24,90/aktie


Kurs första handelsdagen

21,10/aktie


Pris i erbjudandet (innan noteringen)

20,00/aktie

 

Skriv ut
+/-
-0,90
Köp
30,65
Sälj
30,95
Senast
30,70
Antal aktier
10371