Swedol i media

 

Delårsrapport 1 JANUARI–30 SEPTEMBER 2018

Stärkta marginaler och fortsatta tillväxtsatsningar


Under det tredje kvartalet och årets nio första månader uppnåddes fortsatt lönsam tillväxt. Rörelsemarginalen ökade från 10,0 till 10,6 procent under kvartalet och från 7,6 till 8,4 procent under perioden. Koncernen genomför flertalet tillväxtsatsningar och har genomfört förvärv i Finland.

Tredje kvartalet i sammandrag
 • Intäkterna uppgick till 717,6 Mkr (688,4).
 • Bruttomarginalen uppgick till 41,1 % (38,8).
 • Rörelseresultatet uppgick till 75,9 Mkr (68,7) och rörelsemarginalen till 10,6 % (10,0).
 • Integrationskostnader belastade rörelseresultatet med 2,2 Mkr (1,4).
 • Nettoresultatet uppgick till 57,5 Mkr (49,0) och resultat per aktie till 0,69 kr1 (0,591).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -36,2 Mkr (-16,8).

1Resultat per aktie är detsamma före och efter utspädning eftersom det inte finns utestående optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning.


Nio månader i sammandrag
 • Intäkterna uppgick till 2 263,0 Mkr (2 137,9).
 • Bruttomarginalen uppgick till 40,4 % (38,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till 189,3 Mkr (163,5) och rörelsemarginalen till 8,4 % (7,6).
 • Integrationskostnader belastade rörelseresultatet med 5,9 Mkr (7,9).
 • Nettoresultatet uppgick till 143,0 Mkr (116,7) och resultat per aktie till 1,72 kr1 (1,401).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 130,5 Mkr (21,6).

1Resultat per aktie är detsamma före och efter utspädning eftersom det inte finns utestående optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning.VD:s kommentar
”I linje med koncernens tillväxtstrategi så genomför vi fortsatta satsningar för att bibehålla den lönsamma tillväxt som vi har haft under en längre tid.”

”I september annonserade vi utbyggnadsplanerna av logistikcentret i Örebro och vi inleder nu ett program för att samla logistikverksamheten i Sverige till Örebro.”

”Vi bedömer även att det finns rimligt prissatta bolag på våra olika geografiska marknader med potential att passa väl in i koncernen och vi har identifierat ett flertal intressanta förvärvskandidater framöver.”


För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Viktiga händelser under kvartalet

 • Magnus Landgård Lyckman tillträdde som chef för division Kläder och skydd och blev ny medlem i Swedols ledningsgrupp. Han ersatte Mikael Nordin. Landgård Lyckman var tidigare Retailchef med ansvar för samtliga butiker i Sverige.
 • Swedol förvärvade samtliga aktier i Duunivaruste OY. Duunivaruste är lokaliserat i Kuopio i Finland och har en stark position på den lokala marknaden för yrkeskläder och personlig skyddsutrustning. Duunivaruste kommer att integreras med Grollskedjan, specialisten på yrkeskläder och skydd.
 • Swedol och Univern tecknade hyresavtal för en ny gemensam butik i Ski utanför Oslo. Det blir Swedols första butiksetablering i Norge på sju år och den första butiken som kommer att inrymma både Swedol och Univern. I samband med detta kommer Univern att lämna sin nuvarande butikslokal på Industriveien.
 • Styrelsen för Swedol AB fattade beslut om att samla all logistikverksamhet i Sverige till det nuvarande logistikcentret i Örebro. Satsningen innebär en investering på cirka 150 Mkr över två år. Målsättningen med investeringen är att öka Swedols totala kapacitet samt effektivisera varuflödet.


Viktiga händelser efter perioden

 • Swedol AB tecknade hyresavtal för en ny butik i Bromma som är ett strategiskt viktigt område.
 • SAS valde att fortsätta samla sina inköp av arbetskläder hos Swedol. Det står klart sedan Swedol vunnit upphandlingen för de kommande tre åren.
 • Transportföretaget Arriva tecknade avtal med Swedol för verktyg och förnödenheter till garagen i Stockholm och Halmstad.
 • Swedol AB tecknade avtal om att förvärva Metaplan Oy från den nuvarande ägaren Berner-gruppen. Affären är förenad med vissa villkor och väntas slutföras i november 2018.

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. +46 8 742 47 20 clein.ullenvik@swedol.se
Irene Wisenborn Bellander, CFO Swedol Tel. +46 8 742 47 32  irene.bellander@swedol.se

 

Denna information är sådan information som Swedol AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2018 kl. 13:00 CET.

 

Skriv ut
Nyheter
2018-11-15
Swedols försäljningsutveckling för oktober 2018
Läs mer


2018-10-30
Delårsrapport 1 JANUARI–30 SEPTEMBER 2018
Läs mer


2018-10-23
Swedol AB etablerar sig inom verktyg och förnödenheter i Finland genom förvärv
Läs mer


2018-10-15
Swedols försäljningsutveckling för september 2018
Läs mer


2018-10-10
Arriva väljer verktyg och förnödenheter från Swedol
Läs mer


2018-10-01
Swedol öppnar butik i Bromma
Läs mer


2018-09-27
SAS väljer arbetskläder från Swedol
Läs mer


2018-09-14
Swedolkoncernen samlar logistikverksamheten i Sverige till Örebro
Läs mer


2018-09-14
Swedols försäljningsutveckling för augusti 2018
Läs mer


2018-09-07
Swedol och Univern öppnar ny gemensam butik i Ski utanför Oslo
Läs mer


2018-08-29
Swedol förvärvar Duunivaruste Oy
Läs mer


2018-08-15
Swedols försäljningsutveckling för juli 2018
Läs mer


2018-07-26
Delårsrapport 1 JANUARI–30 JUNI 2018
Läs mer


2018-07-13
Swedols försäljningsutveckling för juni 2018
Läs mer


2018-07-04
Magnus Landgård Lyckman tar över som divisionschef för Kläder och Skydd
Läs mer


2018-06-20
Swedol förvärvar resterande aktier i Univern Senter Arendal
Läs mer


2018-06-15
Swedols försäljningsutveckling för maj 2018
Läs mer


2018-06-15
Stämmokommuniké - Årsstämma i Swedol AB (publ)
Läs mer


2018-06-04
Efter budpliktsbudet, som nu är avslutat, innehar Nordstjernan 66,4 procent av aktierna i Swedol
Läs mer


2018-05-25
Grolls Yrkeskläder etablerar sig i Jämtland
Läs mer


2018-05-18
Nordstjernan har offentliggjort att budpliktserbjudandet avseende Swedol fullföljs och att acceptfri
Läs mer


2018-05-14
Swedol vässar erbjudandet i Växjö
Läs mer


2018-05-11
Swedols försäljningsutveckling för april 2018
Läs mer


2018-05-09
Välkommen till årsstämma i Swedol AB (publ) den 15 juni 2018
Läs mer


2018-04-26
Uttalande från Swedols AB (publ):s styrelses oberoende budkommitté angående budpliktsbud från Nordst
Läs mer


2018-04-19
DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI–31 MARS 2018
Läs mer


2018-04-18
Tidigarelagd publicering av delårsrapport
Läs mer


2018-04-16
Swedol öppnar expressbutik i Fosieby i Malmö
Läs mer


2018-04-16
Swedols försäljningsutveckling för mars 2018
Läs mer


2018-04-11
Swedols styrelse har tillsatt en oberoende kommitté för att handlägga frågor om Nordstjernans budpli
Läs mer


2018-04-11
Swedol öppnar första butiken i Blekinge
Läs mer


2018-04-03
Swedol och Grolls öppnar gemensam butik i Motala
Läs mer


2018-03-27
Swedol anställer chef för digitala kanaler
Läs mer


2018-03-21
Swedol AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2017
Läs mer


2018-03-20
Nytt datum för årsstämma
Läs mer


2018-03-14
Nordstjernan har ingått avtal om att förvärva aktier i Swedol av Zelda
Läs mer


2018-03-14
Swedols försäljningsutveckling för februari 2018
Läs mer


2018-02-16
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI–31 DECEMBER 2017
Läs mer


2018-02-16
Swedols försäljningsutveckling för januari 2018
Läs mer


2018-01-19
Swedol har tecknat kontrakt för öppning av två nya butiker
Läs mer


2018-01-19
Swedol förvärvar resterade 40 procent av Univern Senter Trondheim
Läs mer


2018-01-15
Swedols försäljningsutveckling för december 2017
Läs mer


2017-12-21
Valberedningen i Swedol AB (publ) har konstituerats
Läs mer


2017-12-15
Swedols försäljningsutveckling för november 2017
Läs mer


Arkiv