Swedol i media
Dokument Årsstämma 2017

Välkommen till årsstämma i Swedol AB (publ) den 29 mars 2017

Aktieägarna i Swedol AB (publ), 556127-6188, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 mars 2017 kl. 15:00
i Näringslivets hus (lokal Wallenbergaren), adress: Storgatan 19 i Stockholm. Lättare förtäring serveras från
kl. 14:00. Inregistreringen börjar kl. 14:30.

Protokoll Årstämma 2017
Anmälan till extra bolagsstämma 2011-03-29 Klicka här (direktanmälan via kontaktformulär)
Kallelse / pressmeddelande
Fullmaktsformulär
Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse (uppdaterad 2017-03-22)
Uppgifter om styrelseledarmöter som föreslås för omval eller nyval (uppdaterad 2017-03-22)
Utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare, styrelse
Yttrande av ersättningar till ledande befattningshavare, revisorer
Årsredovisning 2016

 

 

.
Skriv ut