Swedol i media
Hållbarhet på Swedol

Ett av Swedols sex strategiska mål är att vara ett genuint hållbart företag. Vägen dit går via effektiva transporter, engagerade medarbetare som trivs, smart produktutveckling och ansvar för arbetsförhållandena i leverantörskedjan. På de här sidorna kan du läsa mer om hur vi jobbar inom olika hållbarhetsområde.

ETT GENUINT HÅLLBART FÖRETAG

Hållbarhet är en del av vilka vi är på Swedol. Våra kunder ska veta att de köper kvalitetsprodukter av ett schysst företag. Och våra medarbetare ska kunna vara stolta över att de arbetar på ett företag som tar ansvar på riktigt. På Swedol ser vi att hållbarhet skapar affärsnytta i form av lojalare kunder, nöjdare medarbetare, starkare leverantörsrelationer och bättre produkter. Hållbarhet går helt enkelt hand i hand med lönsamhet.

Hållbarhet ingår nu i vårt ledarskapsprogram och blir allt mer en del av vardagen på Swedol. Hållbarhet finns med i de beslut vi tar, i allt från hur vi anordnar en konferens till hur vi väljer våra leverantörer. Vi slutförde under 2015 vår väsentlighetsanalys och gick över till att hållbarhetsredovisa enligt riktlinjerna GRI G4. Swedol är fortsatt anslutna till Global Compact och arbetar utifrån de tio affärsetiska principerna.

En utmaning de senaste två åren har varit att befästa vår strategi. Ökningen i medarbetarnöjdhet och goda kundbetyg inom prioriterade områden som bemötande och kompetens, är ett kvitto på att vi är på rätt väg. Utmaningar som vi kontinuerligt hanterar är att ha god kontroll över vår komplexa leverantörskedja och att hitta balansen mellan snabba kundleveranser och att minimera miljöpåverkan från transporter.

Butikschefer och säljchefer kommer att utbildas i hållbarhet framöver. Vi kommer ta ytterligare grepp om hållbarhet i leverantörskedjan och i samverkan med våra leverantörer arbeta för att minska miljöpåverkan från våra transporter. Dessutom ska några av våra medarbetare åka till den by i Indien där vi via Hand in Hand driver ett stödprojekt. Hållbarhet är en långsiktig resa för oss. Jag ser fram emot att fortsätta arbeta för att Swedol ska vara ett genuint hållbart företag!

Clein Johansson Ullenvik,
VD och koncernchef

 

Nedan
Skriv ut