Swedol i media
Nyheter
Swedol i media

+/-
-0,15
Köp
31,70
Sälj
31,80
Senast
31,75
Antal aktier
8394


Swedol på introduce.se
Nyckeltal
Remium Review
Intervjuer


KOMMENTAR FRÅN VD

”Inom koncernen så jobbar vi intensivt med produktutveckling och vi har stärkt vårt produktutvecklingsteam inom division Kläder och skydd. Björnkläders lansering av ett nytt sortiment under namnet Carpenter Soul fick ett mycket bra mottagande av kunderna under kvartalet.”

”Fortsättningsvis ligger vårt fokus på att bibehålla den positiva utvecklingen avseende tillväxt och marginaler som vi har haft under lång tid.”

”Vår finansiella ställning är fortsatt stark och vi letar aktivt men omsorgsfullt efter potentiella förvärvsmöjligheter.”

Clein Johansson Ullenvik , VD Läs mer>>

 Clein Johansson Ullenvik
Verkställande direktör

Tel: 08-7120000

Epost: clein.ullenvik@swedol.se