Swedol i media
Nyheter
Swedol i media

+/-
0,50
Köp
31,90
Sälj
32,00
Senast
32,00
Antal aktier
56057


Swedol på introduce.se
Nyckeltal
Remium Review
Intervjuer


KOMMENTAR FRÅN VD

”Under det gångna året har vi hunnit genomföra mycket inom Swedol. Integrationsarbetet har fortskridit enligt plan och vi närmar oss nu slutet i flera viktiga projekt såsom implementeringen av ett koncerngemensamt IT- och affärssystem vilket beräknas vara slutfört under mars månad.”

”Finansiellt är vi starka vilket gör att vi har ett handlingsutrymme som gör att vi kan stå emot en eventuell avmattning på marknaden och att vi är redo att tillvarata investeringsmöjligheter. Under 2018 kommer vi att ha ett ökat fokus på tilläggsförvärv.”


Clein Johansson Ullenvik , VD 
Läs mer>>

 Clein Johansson Ullenvik
Verkställande direktör

Tel: 08-7120000

Epost: clein.ullenvik@swedol.se