Nyheter
Swedol i media

+/-
0,40
Köp
29,70
Sälj
29,80
Senast
29,70
Antal aktier
105199


Swedol på introduce.se
Nyckeltal
Remium Review
Intervjuer


KOMMENTAR FRÅN VD

”2016 var på många sätt ett händelserikt år. Marknaden, framför allt inom bygg och anläggning, var stark och vi lyckades tillvarata detta på ett bra sätt.”

"November var, tack vare ovanligt mycket snö och kyla, försäljningsmässigt vår bästa månad någonsin medan det milda vädret dämpade försäljningen under december.”

”Under det gångna året har Swedol stärkt sin position på marknaden genom att kombinera stark organisk tillväxt med ett viktigt förvärv. Vi har visat att vi kontinuerligt kan kombinera hög tillväxt med bibehållna marginaler.”


Clein Johansson Ullenvik , VD
Läs mer>>

 Clein Johansson Ullenvik
Verkställande direktör

Lars Axelson

CFO

Tel: 08-7120000

Epost: förnamn.efternamn@swedol.se