Swedol i media
Nyheter
Swedol i media

+/-
-0,90
Köp
30,65
Sälj
30,95
Senast
30,70
Antal aktier
10371


Swedol på introduce.se
Nyckeltal
Remium Review
Intervjuer


KOMMENTAR FRÅN VD

”I linje med koncernens tillväxtstrategi så genomför vi fortsatta satsningar för att bibehålla den lönsamma tillväxt som vi har haft under en längre tid.”

”I september annonserade vi utbyggnadsplanerna av logistikcentret i Örebro och vi inleder nu ett program för att samla logistikverksamheten i Sverige till Örebro.”

”Vi bedömer även att det finns rimligt prissatta bolag på våra olika geografiska marknader med potential att passa väl in i koncernen och vi har identifierat ett flertal intressanta förvärvskandidater framöver.”

Clein Johansson Ullenvik , VD Läs mer>>

 Clein Johansson Ullenvik
Verkställande direktör

Tel: 08-7120000

Epost: clein.ullenvik@swedol.se