Nyheter
Swedol i media

+/-
0,10
Köp
27,50
Sälj
27,80
Senast
27,70
Antal aktier
41596


Swedol på introduce.se
Nyckeltal
Remium Review
Intervjuer


KOMMENTAR FRÅN VD

En bra nordisk konjunktur i framförallt byggsektorn fortsatte gynna Swedolkoncernen under första kvartalet.

"Inom koncernen pågår flera olika integrationsprojekt. Ett viktigt projekt som vi har framför oss är integration av IT där Grolls kommer att införa Swedols affärssystem. Implementeringen är planerad att genomföras vid årsskiftet.

”Vi är finansiellt starka och har en beredskap för att kunna tillvarata eventuella framtida affärsmöjligheter, som till exempel förvärv, under rätt förutsättningar.”


Clein Johansson Ullenvik , VD
Läs mer>>

 Clein Johansson Ullenvik
Verkställande direktör

Lars Axelson

CFO

Tel: 08-7120000

Epost: förnamn.efternamn@swedol.se