Swedol i media
Nyheter
Swedol i media

+/-
-0,50
Köp
30,70
Sälj
30,80
Senast
30,70
Antal aktier
3700


Swedol på introduce.se
Nyckeltal
Remium Review
Intervjuer


KOMMENTAR FRÅN VD

”Den nordiska marknaden är stark, men den enskilt viktigaste faktorn för tillväxtökningen som vi ser det är de goda resultaten av egna satsningar inom försäljning och sortimentsutveckling.”

”Kundernas ökade efterfrågan av koncernens sortiment är glädjande, inte minst när det gäller produkter från våra partnerleverantörer och våra egna varor.”


Clein Johansson Ullenvik , VD
Läs mer>>

 Clein Johansson Ullenvik
Verkställande direktör

Tel: 08-7120000

Epost: clein.ullenvik@swedol.se