Swedol i media
Nyheter
Swedol i media

+/-
0,05
Köp
32,45
Sälj
32,55
Senast
32,55
Antal aktier
73225


Swedol på introduce.se
Nyckeltal
Remium Review
Intervjuer


KOMMENTAR FRÅN VD

”Konceptvarumärkena Swedol och Grolls befinner sig äntligen inom samma skalbara plattform. Arbetet har krävt stora insatser och tagit tid, men koncernen har nu en förenklad legal struktur, gemensam IT-plattform och ett gemensamt prissystem i Sverige som möjliggör korsförsäljning i högre utsträckning.”

”Vi är inte nöjda med resultatet i kvartalet. Kostnadsmassan är för hög och vi har initierat ett besparingsprogram.”

 


Clein Johansson Ullenvik , VD 
Läs mer>>

 Clein Johansson Ullenvik
Verkställande direktör

Tel: 08-7120000

Epost: clein.ullenvik@swedol.se