Nyheter
Swedol i media

+/-
-0,10
Köp
32,50
Sälj
32,60
Senast
32,70
Antal aktier
64784


Swedol på introduce.se
Nyckeltal
Remium Review
Intervjuer


KOMMENTAR FRÅN VD

”Försäljningen drivs fortsatt av en kombination av bra konjunktur och koncernens förmåga att möta kundernas efterfrågan med ett välriktat sortiment.”

”Swedol strävar att nå en omsättning om cirka 5 miljarder kronor år 2020, vilket förutsätter såväl fortsatt god organisk tillväxt som förvärv. Detta ska inte ses som en prognos då vi har som policy att inte lämna finansiella prognoser, men illustrerar att vi har satt en hög ambitionsnivå för de närmaste åren.”


Clein Johansson Ullenvik , VD
Läs mer>>

 Clein Johansson Ullenvik
Verkställande direktör

Lars Axelson

CFO

Tel: 08-7120000

Epost: förnamn.efternamn@swedol.se