Swedol i media
Swedol som investering

Tillväxtpotential
Swedols verksamhet gynnas av professionella användares ökande efterfrågan av hög servicenivå samt ett attraktivt och kundanpassat sortiment. Marknaden är relativt mogen men Swedol ser stor potential att stärka sin position samt utveckla sitt erbjudande inom ett flertal områden. Proffsmarknaden erbjuder goda tillväxtmöjligheter och Swedols strategi innebär att koncernen kan fortsätta att växa organiskt och genom förvärv.

Nära kunderna
Ett multikanalkoncept som levererar en fokuserad kundupplevelse i samtliga försäljningskanaler skapar
kundvärde. Swedol är tydligt positionerat mot proffsmarknaden och har ett anpassat sortiment riktat gentemot den professionella användaren. Med en kundorienterad verksamhet och effektiva processer inom nyckelområden som logistik och försäljning har Swedol goda förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt.

Kontinuerligt värdeskapande
Swedol har varit lönsamt med kontinuerlig aktieutdelning sedan börsintroduktionen. Swedol levererar aktieägarvärde genom att förena tillväxt med lönsamhet, samtidigt som 30-50 % av nettoresultatet delas ut till aktieägarna.

  • 1 203 Mkr värdetillväxt 2006–2016
  • 222 Mkr utdelning till aktieägarna 2006–2016
  • 1 425 Mkr summa värdetillväxt
Finansiella mål
  • Intäktstillväxt om lägst 15 %*
  • Rörelsemarginal uppgående till lägst 11 %*
  • Avkastning på eget kapital om lägst 25 %*
  • Soliditet om lägst 40 %
  • Aktieutdelning av nettoresultat 30–50 %

* Långsiktiga finansiella mål ska ses över en konjunkturcykel.

Investment Case

Skriv ut