Valberedningen justerar sitt förslag avseende val av styrelse

Valberedningen har beslutat att justera sitt förslag till årsstämman genom att öka antalet föreslagna ledamöter från sex till sju. Valberedningens föreslagna sammanlagda arvode till styrelsen justeras i motsvarande mån, till ett totalt arvode om 1 240 000 kronor.

Valberedningen föreslår nyval av Sofie Löwenhielm.

Sofie är 36 år och är sedan 2012 Industry Manager Retail inom Google. Sofie har tidigare arbetat som VD för e-handelsföretaget Dalani Scandinavia och strategikonsult hos Boston Consulting Group. Valberedningen bedömer att Sofies online och e-handelskompetens är relevant för Swedol. Sofie är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Valberedningens justerade förslag till val av styrelse är således
omval av styrelseledamöterna Peter Hofvenstam, John Zetterberg, Rolf Zetterberg, Lars Lindgren, Christina Åqvist och Leif Reinholdsson samt nyval av Sofie Löwenhielm. Vidare föreslås att Lars Lindgren utses till styrelsens ordförande.

För ytterligare information se vår hemsida:
www.swedol.se eller kontakta:

Valberedningens ordförande via e-post
mats.j.andersson@nordea.com eller telefon 0733-577030.Om Swedol


Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Genom våra olika koncept får professionella användare effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris. Kunderna finns huvudsakligen inom Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service. Swedol har webbhandel och totalt 99 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Sammantaget omsatte bolagen i Swedolkoncernen cirka 2,8 miljarder kronor år 2016. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista.

Denna information är sådan information som Swedol AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2017 klockan 08.30.

Skriv ut
Nyheter
2017-03-22
Valberedningen justerar sitt förslag avseende val av styrelse
Läs mer


2017-03-15
Swedols försäljningsutveckling för februari 2017
Läs mer


2017-03-08
Swedol AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2016
Läs mer


2017-02-23
Välkommen till årsstämma i Swedol AB (publ) den 29 mars 2017
Läs mer


2017-02-20
Nordstjernan utfärdar köpoptioner till ledande befattningshavare i Swedol
Läs mer


2017-02-16
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI–31 DECEMBER 2016
Läs mer


2017-02-15
Swedols försäljningsutveckling för januari 2017
Läs mer


2017-01-23
Swedol rekryterar Mikael Nordin som divisionschef för Kläder och skydd
Läs mer


2017-01-16
Swedols försäljningsutveckling för december 2016
Läs mer


2016-12-15
Swedols försäljningsutveckling för november 2016
Läs mer


2016-11-28
Swedol vinner pris för bästa årsredovisning på Nasdaq OMX Small Cap
Läs mer


2016-11-15
Swedols försäljningsutveckling för oktober 2016
Läs mer


2016-11-11
Valberedningen i Swedol AB (publ) har konstituerats
Läs mer


2016-10-31
DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI–30 SEPTEMBER 2016
Läs mer


2016-10-31
Ny organisation för att öka tillväxttakten
Läs mer


2016-10-13
Swedols försäljningsutveckling för september 2016
Läs mer


2016-09-30
Nytt antal aktier samt förändrade röstetal i Swedol efter företrädesemission
Läs mer


2016-09-22
Swedols försäljningsutveckling för augusti 2016
Läs mer


2016-09-06
Swedols företrädesemission övertecknad
Läs mer


2016-08-16
Swedol offentliggör prospekt med anledning av företrädesemission
Läs mer


2016-08-12
Ny medlem i Swedols koncernledning
Läs mer


2016-08-12
Swedols försäljningsutveckling för juli 2016
Läs mer


2016-08-10
Nordstjernan och Zelda överens om långsiktig option
Läs mer


2016-08-08
Extra bolagsstämma i Swedol AB (publ)
Läs mer


2016-08-05
Villkoren för Swedols företrädesemission fastställda
Läs mer


2016-07-26
DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI–30 JUNI 2016
Läs mer


2016-07-14
Swedols försäljningsutveckling för juni 2016
Läs mer


2016-07-01
Swedol har fattat beslut om att genomföra en fullt garanterad företrädesemission.
Läs mer


2016-07-01
Välkommen till extra bolagsstämma i Swedol AB (publ) den 8 augusti 2016
Läs mer


2016-06-15
Swedols försäljningsutveckling för maj 2016
Läs mer


2016-06-08
Swedol slutför förvärvet av Grolls
Läs mer


2016-05-30
Swedol erhåller konkurrensgodkännande för förvärvet av Grolls
Läs mer


2016-05-20
Swedol rekryterar Lars Axelson som ny CFO
Läs mer


2016-05-17
Swedols försäljningsutveckling för april 2016
Läs mer


2016-05-06
Swedol förvärvar Grolls och blir en av de ledande inom arbetskläder och personligt skydd i Norden
Läs mer


2016-04-29
DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI–31 MARS 2016
Läs mer


2016-04-22
Swedol rekryterar ny Affärsutvecklingschef
Läs mer


2016-04-14
Swedols försäljningsutveckling för mars 2016
Läs mer


Arkiv