Swedols försäljningsutveckling för juni 2017

Försäljningen i juni uppgick till 249,0 Mkr, vilket är en ökning med 12,2 % jämfört med proforma, inklusive Björnkläder Intressenter AB (”Grolls”), för motsvarande period föregående år (222,0).

Periodens antal arbetsdagar var 20 (20). Försäljningen per dag uppgick till 12,4 Mkr, (11,1).

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första sex månader (januari–juni 2017) ökade med 8,2 % till 1 449,5 Mkr (1 339,8), jämfört med proforma 2016. Försäljningen per dag uppgick till 11,8 Mkr (10,9).

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

Clein Ullenvik, VD Swedol Tel. 46 8 742 47 20 Mob. 46 70 558 84 17 clein.ullenvik@swedol.se
Lars Axelson, CFO Swedol Tel. 46 8 742 47 32  Mob. 46 70 511 51 30 lars.axelson@swedol.se

Om Swedol


Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Med Swedol som innovativ partner får professionella användare effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris. Kunderna finns huvudsakligen inom Åkeri och transport, Bygg och anläggning, Industri och verkstad samt Jord- och skogsbruk. Swedol har webbhandel och totalt 99 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Efter förvärvet av Grolls kommer Swedolkoncernen att omsätta omkring 2,6 miljarder kronor. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli  2017 klockan 08.30.

Skriv ut
Nyheter
2017-07-14
Swedols försäljningsutveckling för juni 2017
Läs mer


2017-07-06
Swedol rekryterar Irene Wisenborn Bellander som ny CFO
Läs mer


2017-06-14
Swedols försäljningsutveckling för maj 2017
Läs mer


2017-05-15
Swedols försäljningsutveckling för april 2017
Läs mer


2017-04-27
CFO lämnar Swedol
Läs mer


2017-04-18
Swedols försäljningsutveckling för mars 2017
Läs mer


2017-03-29
Stämmokommuniké - Årsstämma i Swedol AB (publ)
Läs mer


2017-03-22
Valberedningen justerar sitt förslag avseende val av styrelse
Läs mer


2017-03-15
Swedols försäljningsutveckling för februari 2017
Läs mer


2017-03-08
Swedol AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2016
Läs mer


2017-02-23
Välkommen till årsstämma i Swedol AB (publ) den 29 mars 2017
Läs mer


2017-02-20
Nordstjernan utfärdar köpoptioner till ledande befattningshavare i Swedol
Läs mer


2017-02-16
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI–31 DECEMBER 2016
Läs mer


2017-02-15
Swedols försäljningsutveckling för januari 2017
Läs mer


2017-01-23
Swedol rekryterar Mikael Nordin som divisionschef för Kläder och skydd
Läs mer


2017-01-16
Swedols försäljningsutveckling för december 2016
Läs mer


2016-12-15
Swedols försäljningsutveckling för november 2016
Läs mer


2016-11-28
Swedol vinner pris för bästa årsredovisning på Nasdaq OMX Small Cap
Läs mer


2016-11-15
Swedols försäljningsutveckling för oktober 2016
Läs mer


2016-11-11
Valberedningen i Swedol AB (publ) har konstituerats
Läs mer


2016-10-31
DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI–30 SEPTEMBER 2016
Läs mer


2016-10-31
Ny organisation för att öka tillväxttakten
Läs mer


2016-10-13
Swedols försäljningsutveckling för september 2016
Läs mer


2016-09-30
Nytt antal aktier samt förändrade röstetal i Swedol efter företrädesemission
Läs mer


2016-09-22
Swedols försäljningsutveckling för augusti 2016
Läs mer


2016-09-06
Swedols företrädesemission övertecknad
Läs mer


2016-08-16
Swedol offentliggör prospekt med anledning av företrädesemission
Läs mer


2016-08-12
Ny medlem i Swedols koncernledning
Läs mer


2016-08-12
Swedols försäljningsutveckling för juli 2016
Läs mer


2016-08-10
Nordstjernan och Zelda överens om långsiktig option
Läs mer


2016-08-08
Extra bolagsstämma i Swedol AB (publ)
Läs mer


2016-08-05
Villkoren för Swedols företrädesemission fastställda
Läs mer


2016-07-26
DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI–30 JUNI 2016
Läs mer


Arkiv