Swedol i media
Organisation

Swedols verksamhet är organiserad i två divisioner med produkt- och kanalansvar för olika delar av sortimentet samt sex koncerngemensamma funktioner som ger stöd till affärsverksamheten i divisionerna. Division Kläder och Skydd samlar Swedols affär inom arbetskläder och personligt skydd medan Division Verktyg och Förnödenheter ansvarar för Swedols övriga sortiment – verktyg, fordonstillbehör och andra förnödenheter för våra prioriterade kundsegment.

Koncernen har en decentraliserad försäljningsstruktur med fokus på ansvar och prestation, som kombineras med tydliga koncerngemensamma processer i syfte att realisera synergier. Företagskulturen kännetecknas av engagemang, samarbete och kundfokus vilket bidrar till den så kallade Swedolandan.

 

Organisation
KONCERNLEDNING

Koncernledningen består av nio personer som representerar en tvärkompetens inom Swedols affärs- och stabsprocesser: VD, de båda divisionscheferna samt cheferna för de koncerngemensamma stödfunktionerna.

Skriv ut