2016-12-15
Swedol: försäljningen i november steg 23% ex björnkläder
STOCKHOLM (Direkt) Järnhandelskedjan Swedols försäljning i november uppgick till 316 miljoner (149), en ökning med 112 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Exklusive

Läs mer