Swedol i media

Swedol logotyp

 

Valberedningen i Swedol AB (publ) har konstituerats

Swedols valberedning inför årsstämman 2018 har konstituerats i enlighet med beslut vid årsstämman den 29 mars 2017. Valberedningen har utsetts bland de enligt röstetalet i bolaget tre största aktieägarna enligt Euroclear Sweden ABs register per den sista bankdagen i september 2017. Valberedningen ska bland annat arbeta fram ett förslag till styrelse att föreläggas årsstämman 2018 för beslut.

De enligt röstetalet tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september 2017 var:

  • Nordstjernan AB med 24 910 943 aktier och 29 590 943 röster
  • AB Zelda med 17 886 448 aktier och 29 586 448 röster
  • Nordea Investment Funds med 8 841 874 aktier och 8 841 874 röster

Valberedningen består av Peter Hofvenstam (Nordstjernan AB), Rolf Zetterberg (AB Zelda), och Mats Andersson (Nordea investment Funds). Vid valberedningens konstituerande möte den 20 december beslutades att utse Mats Andersson till ordförande i valberedningen. Valberedningen representerar 62,1 % av aktierna och 68,3 % av röstetalet i Swedol enligt ägarförhållandena den sista bankdagen i september 2017.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Swedols valberedning kan vända sig till valberedningens ordförande via e-post mats.j.andersson@nordea.com.

 

För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta valberedningens ordförande enligt ovan.

 

Om Swedol
Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Genom våra olika koncept får professionella användare effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris. Kunderna finns huvudsakligen inom Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service. Swedol har webbhandel och totalt 99 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Sammantaget omsatte bolagen i Swedolkoncernen cirka 2,8 miljarder kronor år 2016. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2017 klockan 16.30.

Skriv ut
Nyheter
2018-01-19
Swedol har tecknat kontrakt för öppning av två nya butiker
Läs mer


2018-01-19
Swedol förvärvar resterade 40 procent av Univern Senter Trondheim
Läs mer


2018-01-15
Swedols försäljningsutveckling för december 2017
Läs mer


2017-12-21
Valberedningen i Swedol AB (publ) har konstituerats
Läs mer


2017-12-15
Swedols försäljningsutveckling för november 2017
Läs mer


2017-11-14
Swedols försäljningsutveckling för oktober 2017
Läs mer


2017-10-31
Delårsrapport 1 JANUARI–30 SEPTEMBER 2017
Läs mer


2017-10-13
Swedols försäljningsutveckling för september 2017
Läs mer


2017-09-18
Swedols försäljningsutveckling för augusti 2017
Läs mer


2017-09-15
Swedol blir officiell domarpartner till SHL
Läs mer


2017-08-15
Swedol förenklar koncernens legala struktur
Läs mer


2017-08-14
Swedols försäljningsutveckling för juli 2017
Läs mer


2017-07-28
Delårsrapport 1 JANUARI–30 JUNI 2017
Läs mer


2017-07-14
Swedols försäljningsutveckling för juni 2017
Läs mer


2017-07-06
Swedol rekryterar Irene Wisenborn Bellander som ny CFO
Läs mer


2017-06-14
Swedols försäljningsutveckling för maj 2017
Läs mer


2017-05-15
Swedols försäljningsutveckling för april 2017
Läs mer


2017-04-27
CFO lämnar Swedol
Läs mer


2017-04-18
Swedols försäljningsutveckling för mars 2017
Läs mer


2017-03-29
Stämmokommuniké - Årsstämma i Swedol AB (publ)
Läs mer


2017-03-22
Valberedningen justerar sitt förslag avseende val av styrelse
Läs mer


2017-03-15
Swedols försäljningsutveckling för februari 2017
Läs mer


2017-03-08
Swedol AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2016
Läs mer


2017-02-23
Välkommen till årsstämma i Swedol AB (publ) den 29 mars 2017
Läs mer


2017-02-20
Nordstjernan utfärdar köpoptioner till ledande befattningshavare i Swedol
Läs mer


2017-02-16
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI–31 DECEMBER 2016
Läs mer


2017-02-15
Swedols försäljningsutveckling för januari 2017
Läs mer


2017-01-23
Swedol rekryterar Mikael Nordin som divisionschef för Kläder och skydd
Läs mer


Arkiv