Swedol i media

Strategisk riktning

Vision
Vi är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Affärsidé
Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Genom våra olika koncept får professionella användare effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris.

 

Strategiska mål

  • Skapa lönsamhet genom både organisk tillväxt och förvärv
  • Utveckla ett unikt kunderbjudande till utvalda segment
  • Effektiva och kvalitetssäkra processer
  • Vi ska vara ett genuint hållbart företag
  • Vi ska vara en attraktiv arbetsplats med engagerade och kunniga medarbetare

Affärsmodell
Swedols affärsmodell går ut på att erbjuda ett attraktivt sortiment i flera kompletterande försäljningskanaler. Fokus ligger på fem utvalda kundsegment.

Swedols affärsmodell
Skriv ut