Swedol i media

Information relaterad till Nordstjernans erbjudande till Swedols aktieägare

Nordstjernan har den 16 april 2018 lämnat ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Swedol att överlåta samtliga aktier av serie B i Swedol till Nordstjernan. Nordstjernan erbjuder 32 SEK kontant för varje Aktie (före utdelning). Erbjudandet innebär att Swedol värderas till cirka 2,7 Mdr SEK.

Ytterligare information om erbjudandet finns tillgänglig på: https://swedol.nordstjernan.se.

 

Uttalande från Swedols AB  styrelses oberoende budkommitté.pdf >

Fairness letter 26 April 2018.pdf >

Skriv ut